Ticari Tercüme

Ticari Tercüme

Ticari Tercüme

Yemin belgesine sahip profesyonel tercümanlar tarafından aslına sadık kalınarak yapılan ve yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir. Her alandaki tercümeler uzmanlık alanlarına göre konularında uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

 

     Şirket Ana Sözleşmeleri

Proje Dosyaları

     Kredi Sözleşmeleri

Fizibilite Raporları

     Uluslararası Sözleşmeler

Finansal Belgeler

     Temsilcilik ve Distribütörlük Sözleşmeleri

Mali Müşavirlik Raporları

     Patent Sözleşmeleri

Hakediş Raporları

     Teminat Mektupları

Gümrük Belgeleri

     İdari Şartnameler

Bankacılık Dokümanları

     Ticaret Sicil Gazeteleri

Toplantı Tutanakları

     Bilançolar

Raporlar

 

  • Paylaş