Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Yemin belgesine sahip profesyonel tercümanlar tarafından aslına sadık kalınarak yapılan ve yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir. Her alandaki tercümeler uzmanlık alanlarına göre konularında uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

 

     Mahkeme Kararları

Vekâletnameler

     Hukuki Yazışmalar

İmza Sirküleri

     Kanun ve Yönetmelikler

Tebliğler

     Mevzuatlar

Beyannameler

     Sözleşmeler

Muvafakatnameler

     Patent Başvuruları

 

  • Paylaş