TR | EN | DE | FR
0 312 417 65 26
0 216 418 60 91
Altes Ltd
Ayrıcalıklı
A
Firmamızdan hizmet alan her müşterimiz bizim için özel ve ayrıcalıklıdır. Ve bunu hissettirmenin bizim görevimiz olduğu bilinciyle çalışıyoruz.
Lider
L
Sektörünüzde Lider olmak istiyorsanız bu yolda en büyük yardımcınız hizmet aldığınız partnerlerinizdir. Biz de bu bilinçle Liderlik yolunda sürekli daha fazla çalışarak ve üreterek sizinle yürüyoruz.
Tecrübeli
T
Hayatın her alanında olduğu gibi İş dünyasında da Tecrübe en büyük sermayemiz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyle büyüyor, mevcutlarına yenilerini katarak sizlere hizmet veriyoruz.
Ekonomik
E
Kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizlere en ekonomik fiyatlarla hizmet vermeyi kendimize görev biliyoruz.
Seçkin
S
Biz benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan olmayı yani Seçkinliği de bünyemizde barındırıyoruz.

Yazılı Çeviri Hizmetleri

Noter Tasdikli Yeminli Tercüme

Yemin belgesine sahip profesyonel tercümanlar tarafından aslına sadık kalınarak yapılan ve yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir. Her alandaki tercümeler uzmanlık alanlarına göre konularında uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Ticari Tercüme

 • Şirket ana sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Uluslararası sözleşmeler
 • Temsilcilik ve distribütörlük sözleşmeleri
 • Patent sözleşmeleri
 • Teminat mektupları
 • İdari Şartnameler
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Bilançolar
 • Proje Dosyaları
 • Fizibilite Raporları
 • Finansal Belgeler
 • Mali Müşavirlik Raporları
 • Hakediş Raporları
 • Gümrük Belgeleri
 • Bankacılık Dokümanları
 • Toplantı Tutanakları
 • Raporlar

Teknik ve Tıbbi Tercüme

 • Kullanım Kılavuzları
 • Kataloglar
 • Teknik Şartnameler
 • Cihaz Bilgi Dokümanlar
 • Teknik Broşürler
 • Laboratuar ve Test Sonuçları
 • Lisans Sözleşmeleri
 • ISO 9000 ve Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
 • Araştırma Raporları
 • Web sayfası
 • Doktor Raporları
 • İlaç Katalogları
 • Tahlil Sonuçları
 • Prospektüsler

Hukuki Tercüme

 • Mahkeme Kararları
 • Hukuki Yazışmalar
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Mevzuatlar
 • Sözleşmeler
 • Patent Başvuruları
 • Vekaletnameler
 • İmza Sirküleri
 • Tebliğler
 • Beyannameler
 • Muvafakatnameler

Akademik ve Bilimsel Tercüme

 • Doktora, Master ve Uzmanlık Tezleri
 • Araştırma Notları
 • Bilgi Kaynakları
 • Bilimsel Çalışmalar

Diğer

 • Nüfus belgeleri
 • Diplomalar
 • Transkriptler
 • Öğrenci Belgeleri
 • Evlenme, Boşanma ve Ölüm Belgeleri
 • Faturalar ve Proforma Faturalar
 • Emeklilik Belgeleri
 • Özgeçmişler
 • Edebi Çeviriler
Sirketimiz 30 Ekim 2009 tarihi itibariyle ISO 9001:2008 Kalite Belgesine sahiptir.
Adres: Mesrutiyet Caddesi Fatih Apt. No: 41/29 06420 Kizilay - Cankaya / ANKARA | Tel: 0(312) 417 65 26 | Fax: 0(312) 417 65 44