Noter Tasdikli Yeminli Tercüme Nedir ?

Noter Tasdikli Yeminli Tercüme Nedir ?

Yemin belgesine sahip profesyonel tercümanlar tarafından aslına sadık kalınarak yapılan ve yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir. Ülkemizde çeviri evraklarının tasdik yetkisi Noterlere verilmiştir. Noterler metnin içeriğini değil dairelerinde yemin tutanağı olan tercümanın imzasını onaylarlar. Yeminli tercüman tarafından yapılan ve Noter tarafından onaylanmış çeviriler yetkililer tarafından resmi statüye sahip kabul edilir.

  • Paylaş